O společnosti

Společnost ATECRAMA zahájila provoz v dřevařském závodě Kácov, který funguje již od roku 1985. Celý areál byl řadu let využíván ke zpracování dřeva v objemu až 52 000 m3/rok. S využitím veškerých stávajících technologií je provoz plně funkční a nabízí pořez dřeva i další dřevařskou výrobu. Do stávajícího provozu bylo začleněno v souladu s již schváleným využitím několik zmodernizovaných technologií.
V současné době byla zahájena výroba štípaného dřeva v několika sortimentech. V tomto oboru se společnost ATECRAMA zaměřuje především na velkoodběr.

Společnost ATECRAMA zahájila provoz v dřevařském závodě Kácov, který funguje již od roku 1985. Celý areál byl řadu let využíván ke zpracování dřeva v objemu až 52 000 m3/rok. S využitím veškerých stávajících technologií je provoz plně funkční a nabízí pořez dřeva i další dřevařskou výrobu. Do stávajícího provozu bylo začleněno v souladu s již schváleným využitím několik zmodernizovaných technologií.

V současné době byla zahájena výroba štípaného dřeva v několika sortimentech.